A dámszarvas állománya és hasznosítása Európában

Négy évtized vadgazdálkodási statisztikai adatai alapján készült kutatás.

 

Hannah Bijl, a MATE doktorandusz hallgatója és Dr. Csányi Sándor egyetemi tanár, a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének tanszékvezetője az európai dámszarvas-állományra (Dama dama) vonatkozóan négy évtized vadgazdálkodási statisztikai adatait gyűjtötte össze és elemezte a Sustainability nemzetközi tudományos folyóiratban nemrég megjelent publikációjában. Vizsgálódásaik során a kutatók Törökország és Oroszország európai része kivételével minden európai országból igyekeztek a lehető legtöbb rendelkezésre álló adatot begyűjteni.

Az adatok alapján megállapították, hogy az 1984-től kezdődő és a 2020-as évek elejéig tartó időszakban a dámszarvas állománya az ötszörösére, míg lelövése a hatszorosára emelkedett. Ugyan a populáció növekedése és a vadászat intenzitása közötti korreláció nem egyértelműen erős, mégis összességében kijelenthető, hogy a vadászati nyomás a dámok létszámának növekedésével emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a dámállomány növekedésének lassítása vagy megakadályozása érdekében a lelövések növekedtek, de ez eddig korántsem volt elegendő a célok eléréséhez.

A tanulmány fő célja, hogy alapadatokat is szolgáltasson a dámszarvasok létszámának jövőbeli hatékony szabályozását megalapozó stratégiák kialakításához. Átfogó képet ad ahhoz, hogy szükség esetén ezeket a stratégiákat dinamikusan lehessen módosítani. A rugalmas alkalmazkodás alapja az állományok módszeres nyomonkövetése (monitoringja) és a szerzők hangsúlyozzák, hogy a folyamatos, megbízható adatgyűjtés elengedhetetlen a holisztikus és felelős vadgazdálkodáshoz.

A cikk megerősíti, hogy a szarvasfélék globális egyedszám-növekedése számos tényezővel is magyarázható. Egyfelől a 20. század során az erdőkben megnövekedett táplálékok mennyiségének és a szükségesnél kisebb mértékű vadászatnak, másfelől pedig annak volt szerepe, hogy természetes ragadozóik száma is megcsappant. Ez utóbbi folyamatban azonban változás zajlik, mivel a korábban eltűnt fajok, mint a farkas, a barnamedve, az eurázsiai hiúz és a rozsomák kezdik újra benépesíteni az európai erdőket. A jövőben ez az olyan országokban, ahol a nagyragadozók száma magas, mint például Lengyelországban vagy a skandináv országokban, akár a szarvasfélék állományainak csökkenéséhez is vezethet.

A MATE kutatói összegzésül megállapítják, hogy a jelenlegi trendek folytatása mellett a vadgazdálkodóknak a helyi adottságok és érdekek alapján kialakított célokat követve és számos más szempontot is figyelembe véve, teljes felelőséggel kell a dámállományokat fenntartania. Fontos, hogy a túlszaporodott állomány által okozott károk, mint pl. az erdei és mezőgazdasági károk, a betegségek terjedése vagy a járművekkel történő ütközések elkerülhetőek legyenek. A nagyobb létszámok kedvező következménye ugyanakkor a magasabb szarvashús fogyasztás, ami szintén figyelmet kell kapjon. A jövő dámszarvas gazdálkodásának alapvető célja a tervszerű és tartamos hasznosítás rendszerének kialakítása.

 

Az eredeti cikk a magyarvadasz.hu-n itt érhető el

A vakond lett 2023-ban az év emlőse, azaz reflektorfényben a „túró rudik”

Szerző: Bakó Botond

 

„…most meg hiányoznak a Túró Rudik. Lehet, hogy dezertáltak? Aki tud valami kölcsön vakondot, szóljon! Betelepíteném a kertünkbe! Mert szükség van a napi küzdelemre!” (Nagy Bandó András)

Vakondok

Kertünk végét vakond járja,

fia, lánya és a párja,

túrnak, fúrnak kicsik, nagyok,

én meg tiszta ideg vagyok.

Vakond apa fúr, vakond anya túr,

Vakond fiú rág, vakond leány vág.

Vakond apa kapát forgat,

Vakond anya lapátolgat,

Vakond fiú idébb hordja,

Vakond leány odébb tolja.

Vakond apa lép, vakond anya tép,

Vakond fiú bont, vakond leány ront.

Vakond apa kapirgálja,

Vakond anya kirostálja,

Vakond fiú vakon kapja,

Vakond lány a vagont rakja.

Vakond apa fönt, vakond anya dönt,

Vakond fiú fent, vakond leány lent.

Vakond apa talicskázik,

Vakond anya lebucskázik.

vakond család, ezer járat,

egyszer talán dezertálnak.

Nagy Bandó András hangulatos költeménye után – stílusosan – ássunk egy kicsit mélyebbre a „Túró Rudik”, azaz a vakondok hazai történelmébe, méghozzá egy kis jogászkodással. 1901-ben (!) járunk. Ekkor történt ugyanis, hogy Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kiadta 24.655/1901. számú rendeletét a mezőgazdaságra hasznos állatok védelme érdekében. A rendelet a denevért, a „vakondokot”, a cickányt, a sünt és még 89 madárfajt helyezett védelem alá. De talán érdemes míves nyelvezete miatt szó szerint is idézni ezt a történelmi aspektusú körrendelet szöveget:

„A m. kir. földmivelésügyi minister 24.655 VI/I1-1901. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, a mezőgazdaságra hasznos állatok oltalmazása tárgyában. A mezőgazdaságról és mezörendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz. 57. és 58. §-a alapján, a mezőgazdaságra hasznos állatok oltalmazása érdekében, a törvényhatóságok meghallgatása után a belügyi és kereskedelemügyi minister urakkal egyetértőleg a következőket rendelem.

1. Védelemben részesitendők I. a §. következő állatok:
Emlősök.
l. Denevér, népies nevén szárnyas egér, púp denevér, púp egér stb. minden fajai, minden időben. 2. Vakondok, kivéve a virágos, veteményes kerteket és csemete ültetvényeket, hol pusztithatók. 3. Cziczkányok fajai, kivéve a vizi cziczkányt, mely a halászatra káros. I. 4. Sün, népies néven sündisznó, töviskes disznó, tövis disznó, töviskes kutya, szőrdisznó stb.”

Ismerkedjünk meg kicsit részeletesebben is e földet túró kisemlőssel. Kis képzavarral azt is mondhatjuk, hogy „nézzünk szembe a vakonddal!” Érdekes elméletet fogalmazott meg már Charles Darwin is a Fajok eredete című munkájában e „szembenézéssel” kapcsolatban:

„A vakond és néhány más föld alatti rágcsáló szeme csökevényes, és egyes esetekben bőr és szőrzet borítja. Az, hogy a szemek ilyen állapotban vannak, valószínűleg a nemhasználatból fakadó fokozatos csökkenés következménye, de ezt valószínűleg segítette a természetes kiválasztás is. Dél-Amerikában a tuko-tuko (Ctenomys) nevű rágcsálónak még a vakondénál is inkább föld alatti az életmódja; egy spanyol kutató, aki sokszor fogott ilyen állatokat, azt állítja, hogy gyakran egészen vakok. Egy példány, amelyet elevenen kaptam, kétségkívül vak volt, mégpedig, amint a boncolásból kiderült, a pislogóhártya gyulladása miatt. Minthogy a gyakori szemgyulladás kétségkívül hátrányos minden állat számára, és minthogy a szemek a föld alatti életmód esetén nem szükségesek, ezért a szemek méretének csökkenése, a szemhéjak összetapadása és szőrzettel való benövése ilyenkor csak előnyös lehet; ha pedig ez így van, akkor a természetes kiválasztás támogatni fogja a nemhasználat következményeit. Persze ezzel az elmélettel ma már sok kutató nem értene teljesen egyet, de mindenesetre érdekes és korra jellemző megközelítése volt ennek a jelenségnek.

Fekete színű, puha, selymes bundája az 1930-as években, kis híján a teljes állományuk pusztulását okozta. A vakond testét egyenletesen borító rövid, bársonyos szőrzet a járatokban történő forgolódás közben sem akadályozza az állatot. A bunda tömörsége (200 szőrszál / mm2) meggátolja, hogy a bőrfelületüket földgöröngyök vagy vízcseppek irritálhassák. A fokozott igénybevétel miatt a vakond egy év leforgása alatt több vedlésen is áteshet. Sajnos a szőrmeipar hamar felfedezte ezt a rendkívül puha, csak aljszőröket tartalmazó, selymes tapintású gereznát, amelyekből divatos fejfedőket, gallérokat varrtak a jómódúak számára. Ha lehet ezt mondani, szerencsére jött a gazdasági világválság, ami magával rántotta a szőrmeipart is, ezáltal a korábbi években milliószámra exportált vakondbundára már nem volt kereslet. Tanulságos, hogy így menekülhetett meg ez kis talajlakó emlősfaj.

Azt is tudjuk róla, hogy miközben szorgalmasan ásogatja a járatait, megforgatja a talajt, elkeveri benne a korhadó leveleket, hajtásokat, cserebogárpajort, drótférgeket, lótücsköket is nagyszámban fogyaszt, de nem veti meg a csigákat sem és ezzel segítséget nyújt a kertészkedő embernek a talajgazdálkodásban, valamint a kártevők elleni védekezésben. Ott jelenik meg, ahol terített asztal várja, azaz a talajban sok a rovarlárva, féregzsákmány. A gyümölcsösökben különösen hasznot hajthat a kertésznek, mert a fák gyökereit pusztító pajorok, többek közt a májusi cserebogár lárvái a kedvenc csemegéi közé tartoznak. Mostanság divatos kifejezéssel élve, a vakond ökoszisztéma szolgáltatása abszolút pozitív. Tudjuk, hogy a vakond nagyon gyorsan és messzire ás, ezen béleletlen alagutak akár 200 méter hosszúak is lehetnek. Meglepő talán, de olyan elképesztően gyors a föld alatt, hogy ásásával akár 5-15 métert is megtesz óránként! A folyosók azonban nem lineárisan futnak, hanem gyakran körbe vannak rendezve és átfedik egymást, általában enyhén lefelé haladnak, és kamrába, vagy a lakó- vagy fiaskamrába vezetnek. Egy vakondüregben több nyílás, mohával, fűvel és egyéb puha anyagokkal bélelt lakó- és fészkelőkamra található. Minden folyosónak megvan a maga rendeltetése. Van főbejárat, vészkijárat, szellőzőfolyosók, vadászfolyosók és egyszerű sétálófolyosók. A vakond egyedül él az üregében. Nyáron viszonylag közel húzódik a felszínhez, ilyenkor a legtöbb odú csak 10-40 cm mélyen található. Míg a tárolókamrák is körülbelül ebben a mélységben vannak, addig a nappali kamra 50-100 cm mélységben van.

Telente azonban a vakond nem merül téli álomba, mint a pele, hanem ekkor is táplálékot keres. Bár felhalmoz egy kis készletet élő férgekből, időnként mégis szüksége van utánpótlásra, mivel minden nap megeszi a saját testsúlyának megfelelő táplálékot. Szerencsére ez nagyon jól jön gazdálkodónak, ha a pajorokról, vagy az idegenhonos spanyolcsigák populáció csökkentéséről van szó. A járatrendszer egyes pontjain szabályos éléskamrákat alakít ki, amelyekbe elsősorban harapással mozgásképtelenné tett földigilisztákat, lárvákat, csigákat halmoz fel. Ezek az eleven, nem romló tartalékok teszik lehetővé a mérsékelt égövi vakond számára, hogy a téli hónapokat is ébren tölthesse.

A nőstények számára a vemhesség és a szoptatás időszakában szintén fontosak a kevesebb mozgással elérhető raktározott zsákmányállatok. Mivel a föld magasabb rétegei télen befagynak, és a giliszták és rovarok is visszahúzódnak a mélyebb rétegekbe, a vakond ilyenkor mélyebbre ás, 50-100 cm mélyre, de különösen kemény fagyok idején akár 1,5 mélyre is lehúzódnak. Télen lelassul, lecsökken a légzésszámuk és a testhőmérsékletük is. Élelemkamráiban pedig szorgalmasan gyűjti a földigilisztákat, rovarokat, lárvákat, hogy ne legyen gondban, ha jönnek a zimankós hónapok. Hogy ne romoljon meg a begyűjtött étel, nem öli meg a prédáit, csak a harapásával megbénítja őket, így azok, jobb híján mozdulatlanul várják, hogy elfogyassza őket. A földigiliszták is mélyebb, fagymentesebb rétegekbe ássák magukat télen, ott pedig dermedten várják a tél végét. A vakond pedig egyszerűen utánuk ás és elviszi őket magával, hogy idővel elfogyaszthassa ezeket a finomságokat.

A vakond táplálékszerzésében nagyon fontos szerep jut a tapintás-érzékelő bajuszszőreinek és a hallásának is. Bár a földalatti járatrendszerben történő mozgás megkönnyítése, hogy azt ne mondjam, akadálymentesítése céljából a fülkagylói hiányoznak, de a zsákmányállatok által keltett rezgéseket a vakond jól képes lokalizálni, ezáltal utánuk eredni. Szinte kizárólag a föld alatt elejtett élőlényekkel táplálkozik, kedvenc zsákmányai a giliszták, cserebogárpajorok, lótücskök, de alkalomadtán nem veti meg a dögöt sem. Növényi táplálékot egyáltalán nem fogyaszt.
A vakondok párzási időszaka márciustól júniusig tart. A nőstények levéldarabokkal kibélelt fészekkamrában 5 hetes vemhességi idő elteltével hozzák világra utódaikat. Egy fészekben 3-8 vakondfióka található, amelyek születésükkor még csupaszok, magatehetetlenek, tömegük mindössze 3-4 g, mint akár a törpecickányoké. A fiatalokat az anya kéthónapos korukig szoptatja, ivarérettségüket egyéves korukban érik el, ekkor új territóriumot igyekeznek keresni maguknak. Ha kirándulás közben olyan furcsa jelenséget vennénk észre a lábunk előtt, hogy közvetlenül a felszín alatt, egy hosszanti túrásnyom húzódik, mintha „valaki” a hátával túrná a talajt, akkor az történhetett, hogy egy, a területét haragosan védő vakond-szomszéd feje fölött igyekezett egy fiatal kamasz vakond elsettenkedni és új vadászterületet keresni magának. Csak a szomszéd észre ne vegye őt, mert akkor kezdődik a haddelhadd!

Aktivitásuk nem köthető napszakhoz, csillapíthatatlan étvágyuk miatt éjszaka és nappal egyaránt vadásznak. A gyors anyagcseréjű, s így magas oxigénigényű vakond rosszul szellőzött járatrendszerekben zajló életét az teszi lehetővé, hogy e földalatti emlős vére – a felszínen élő fajokkal összevetve – nagyobb mennyiségben tartalmaz hemoglobint. A vakond a felszínre csak ritkán merészkedik, ilyenkor mellső lábainak belső szélére támaszkodva, gyors hullámzó mozgással éri el azt a pontot, ahol ismét a föld alá ássa magát. Ugyanakkor számos esetben figyelték meg, hogy kiadós esőzés után felszínen tekergő földigilisztákra vadásznak ezek az egyébként földalatti életmódot folytató kisemlősök. Persze azt jól meg kell fontolnia, hogy elhagyja a biztonságos földalatti jártarendszerét, mivel a felszínre kimerészkedőkre nappali és éjszakai ragadozók egyaránt leshetnek. A baglyok közül leggyakrabban macskabaglyok táplálékmaradványai között találtak vakondcsontokat, de a kistermetű menyét ugyancsak képes e specializált rovarevőt zsákmányul ejteni. A házimacskáról nem is beszélve.

A VADONLESŐ PROGRAMRÓL ÉS AZ ÉV EMLŐSE KEZDEMÉNYEZÉSRŐL

Vadonleső Program – Magyarország egyik legelső, úgynevezett közösségi adatgyűjtő (Citizen Science) programja – önkéntesek bevonásával, a vakond mellett további 17 védett növény- és állatfaj elterjedési és veszélyeztetettségi adatainak gyűjtését végzi 2009 óta. Az Év emlőse kezdeményezés keretében már a tizedik fajt vették górcső alá (ezúttal olyan fajt, amely a Vadonleső Programban is szerepel), amelynek apropóján egész éves eseménysorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott védett vagy fokozottan védett emlősfaj és környezete fontosságára, jellemzőire. A Vadonleső Programhoz bárki csatlakozhat, amely egy kalandos, ugyanakkor természetvédelmi szempontból rendkívül hasznos, élményt nyújtó tevékenység a szabadban. A természetmegfigyeléssel, szemléletformálással összekötött adatgyűjtés mindenki számára elérhető, aki okostelefonnal, vagy számítógépes internet eléréssel rendelkezik, vagy ezek valamelyikéhez hozzáfér. A működés 13 éve alatt több, mint 1 800 vakond előfordulást (amely a legtöbb esetben a túrások észlelését jelenti) regisztráltak a programban az önkéntesek, amely így a második legnépszerűbb faja a Vadonleső Programnak!

 

Az eredeti cikk a bnpi.hu-n itt érhető el

Rohamtempóban olvadnak az osztrák gleccserek

A sokévi átlagnál kétszer gyorsabban olvadtak idén az ausztriai gleccserek írja a bama.hu.

 

A sokévi átlagnál kétszer gyorsabban olvadtak idén az ausztriai gleccserek, sőt a legnagyobb jégmezőn, a Pasterze-gleccseren és egyes más helyeken négyszeres olvadási rátát észleltek – közölte csütörtökön őszi jelentésében az osztrák Meteorológiai és Geodinamikai Központi Intézet (ZAMG).

A gleccserek esetében idén a legrosszabb forgatókönyv valósult meg, az olvadás által leginkább sújtott helyeken körülbelül négy méterrel csökkent a jég vastagsága egy éven belül – mondta a szervezet szakértője, Marion Greilinger.

A ZAMG gleccserfigyelő programja keretében végzett mérések alapján elmondható, hogy 2022 „extrém év volt a gleccserek tekintetében” – jelentette ki a kutató, az intézet klímafigyelő és krioszféra osztályának vezetője.

A legmagasabb osztrák hegy, a 3798 méteres Grossglockner lábánál húzódó Pasterze-gleccsernek – Ausztria legnagyobb és a Keleti-Alpok leghosszabb gleccserének – még a felső szakaszán is 3,7 méteres átlagos jégvesztést mértek, miközben az elmúlt években átlagában csak 1,6 méter volt a veszteség. Az erőteljes olvadás nyomán arra lehet számítani, hogy „hamarosan”, már az elkövetkező években két részre szakad a turisták által is látogatott Pasterze. A kettéválás azzal a következménnyel jár, hogy a gleccser felső szakasza nem biztosít többé utánpótlást az alsónak, amely így holt jéggé válik.

A Magas-Tauern hegységben lévő Kleinflesskees-gleccser vastagsága átlagosan 4,2 méterrel csökkent a korábbi évek 1,8 méteres olvadásával szemben.

 

Az eredeti cikk a bama.hu-n itt érhető el

Új bagolyfajt fedeztek fel Príncipe szigetén

A Guineai-öbölben lévő szigeten a füleskuvikok nemébe tartozó fajt sikerült hosszú évtizedek munkájával megtalálni.

Szerző: Landy-Gyebnár Mónika

 

A füleskuvikok talán a legviccesebb arcúak a baglyok közt, nagyjából olyan képet vág minden fajuk, mintha örök hétfő reggel volna és sehol se lenne kávé. Az új fajuk, amely az Otus bikegila nevet kapta, egy príncipe-szigeti vadőr után, akinek a helyismerete fontos szerepet játszott abban, hogy megtalálhatták a fajt, számolt be a Pensoft kiadóvállalat híre.

A madár a Príncipe-sziget igen tagolt felszínű és lakatlan déli részén él, amely ugyan egyelőre érintetlen, ám hamarosan egy kis vízerőműt építenek a szigeten, amely már súlyos zavarást jelent az állat kicsiny élőhelyén. Épp ezért a felfedezők azt javasolják, hogy a faj a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a súlyosan veszélyeztetett státust kapja meg.

Emiatt az is különösen fontos, hogy a madár állományát folyamatosan figyeljék, ehhez kameracsapdákat terveznek kihelyezni majd a kutatók. Szerencsére a bagolyfaj a már védett Príncipe Obô Természeti Park területén honos, ez pedig reményt ad arra, hogy a védelme biztosított legyen. A madár kétféle színváltozatban található, egy vöröses-barnás és egy szürkés-barnás. Az alaktani, genetikai és a madár hangját (a baglyok mellett az őserdei rovarok ciripelése elég hangos, de azért jól észlelhető a háttérben a huhogás) érintő összehasonlításokból egyértelműen bebizonyosodott, hogy új fajról van szó.

Bár a füleskuvikra csak most találtak rá, a genetikai vizsgálatok szerint Príncipe szigete volt az első a Guineai-öböl szigetei közül, amelyet a füleskuvikok meghódítottak. „Bár szokatlannak tűnhet, hogy egy madárfaj ennyire sokáig rejtőzzön a szakemberek elől egy kicsiny szigeten, ám a baglyok közt ez egyáltalában nem különleges eset” – mondták a kutatók. Példaként fel lehet hozni az Anjouan-szigeti füleskuvikot, amelyet eredeti felfedezése után 106 évvel láttak legközelebb, vagy épp a floresi füleskuvikot, ahol 98 év telt el a felfedezés és a második megpillantás közt.

„Egy új madárfaj felfedezése mindig remek alkalom arra, hogy az átlagembereket megszólítsuk a biodiverzitás kérdésében” – mondta Martim Melo, a Zookeys szakfolyóiratban a fajt bemutató tanulmány első szerzője. „Abban a korban, amikor az ember hatására sorra halnak ki fajok, mindent meg kell tennünk azért, hogy dokumentáljuk azokat, amelyekkel talán nemsokára már nem is találkozhatunk. A madarak a legjobban tanulmányozott állatcsoport, épp ezért is különleges esemény egy új faj felfedezése, és ez egyúttal felhívja arra is a figyelmet, hogy mennyire fontos a terepi munka, és persze a kutatói kíváncsiság, amelyet a helyismerettel rendelkező lakosok vagy épp amatőr természetbúvárok segítségével lehet a tudomány szolgálatába állítani.”

A mostani felfedezés se jöhetett volna létre Bikegila segítsége nélkül. A vadőr papagájok után kutatva lett figyelmes a különös bagolyra még 1998-ban, majd további közel 25 év munkájával sikerült rábukkanni a madarakra. Elképesztő mennyiségű terepi munka révén a faj felfedezésében kulcsszerepe volt.

São Tomé és Príncipe területén legalább 28, csak e szigeteken honos madárfaj él, az esőerdők (az éves csapadék eléri az 5000 millimétert) és a tagolt, vulkáni eredetű táj együtt teszik lehetővé azt, hogy különleges fauna alakulhatott ki errefelé.

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Megállíthatatlanul olvad Izland híres gleccserborítású vulkánja

Veszélyben van a Snæfellsjökull vulkán gelccsere Nyugat-Izlandon. Jules Verne az Utazás a Föld középpontja felé című regényében is megemlíti a gleccserborítású vulkánt.

 

A teljes cikk az euronews.hu-n itt érhető el

Mire megoldás a műanyagevő gyászbogár-lárva?

A polisztirén az a műanyag, amelyet hőszigetelő tulajdonsága mind épületek szigeteléséhez, mind élelmiszerek szállításához alkalmas anyaggá teszi, ám szemétként igen súlyos problémát okoz.

Szerző: Landy-Gyebnár Mónika

 

Az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatói fedezték fel, hogy egy gyászbogárfaj, a Zophobas morio lárvái (amelyeket e kutatástól függetlenül már régóta szuperlárva néven emlegetnek) megemésztik a polisztirént egy, az emésztőrendszerükben élő baktériumnak köszönhetően. A szakemberek különféle étrenden tartott lárvák egy részét polisztirénnel is etették, és arra jutottak, hogy nemcsak túlélték az állatok e speciális diétát, hanem még egy picit híztak is. „Ez arra utal, hogy a lárvák képesek energiát kinyerni a polisztirénből, feltehetően a bélbaktériumaiknak köszönhetően” – mondta Dr. Chris Rinke, akinek a kutatócsoportja a felfedezést tette és a vizsgálatokat végezte.

A Microbial Genomics szakfolyóiratban közzé tett tanulmányuk szerint a polisztirénen nevelt lárvák ugyan túlélték a diétát, ám a kontrollként korpával etetett társaikhoz képest kevesebbnek sikerült bebábozódnia és kevesebb alakult át kifejlett bogárrá is. Vagyis nem maguknak a lárváknak kell műanyagot enniük.

A kutatók ugyan nem végeztek módszeres megfigyeléseket a polisztirénen élő lárvák viselkedésén, ám azt észrevették, hogy lassabban másznak a rendes étrenden tartott társaikhoz képest, ám a 3 hetes kísérlet során végig aktívak maradtak. A polisztirént falatozó lárvák ürüléke barnáról fehérre változott, és mikroszkópos elemzések igazolták, hogy a polisztirén részint lebontott formában ürült ki az állatokból.

A kutatók azt igyekeztek feltárni, hogy miféle enzimek lehetnek képesek a polisztirén és a sztirén lebontására, ugyanis az volna a cél, hogy olyan enzimeket (illetve baktériumokat, amelyek ilyen enzimeket állítanak elő) hozzanak létre, amelyek az újrahasznosító üzemekben képesek lebontani a felaprított műanyagokat.

„A szuperlárvák miniatűr újrahasznosító üzemek: szájszervükkel megrágva felaprítják a műanyagot, majd megetetik azt a beleikben élő baktériumokkal” – magyarázta Dr. Rinke. Hozzátette, az értékes bomlástermékeket azután már más mikrobák képesek lehetnek felhasználni és például bioműanyagokká alakítani. Nagy reményekkel néznek ezen módszer elé a szakemberek, mivel ez valóban ösztönözhetné az újrahasznosítást.

Számos olyan mikrobát ismerünk már, amelyek valamilyen formában képesek egyes műanyagokat lebontani (legalább részben), nemrégiben egy viaszmoly lárváinak bélbaktériumait találták alkalmasnak a polietilén megemésztésére. Ahhoz, hogy ezekből az ismeretekből ipari méretekben hasznosítható módszerek legyenek, még hosszú időnek kell eltelnie, addig viszont az volna a jó, ha a lehető legkevesebb műanyagot használnánk fel és dobálnánk el.

 

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Amazónia erdőirtása befolyásolja Tibet időjárását

Bolygónk időjárási rendszereiben hatalmas távolságokon fennálló kapcsolatok vannak.

Szerző: Landy-Gyebnár Mónika

 

Bármilyen távolinak is tűnik bolygónk egy-egy szabadon választott pontja, muszáj tudomásul venni, hogy minden egy összefüggő rendszert alkot. Az egyes összefüggések erősebbek, mások azonban nehezen felismerhetőek, vagy épp nem közvetlenül mutatkoznak meg, ezért is egyre fontosabb tudományág a Föld-rendszer kutatása. Az azonban világos, hogy a tetteinknek következménye van, mindegy, hol cselekszünk – akár jól, akár rosszul.

Egy ilyen távkapcsolatra hívta fel a figyelmet egy új kutatás: Amazónia és Tibet közti időjárási összefüggést tárt fel egy nemzetközi kutatócsoport, a Nature Climate Change szakfolyóiratban bemutatott kutatási eredményeik segítségével.

Amazónia esőerdője egyike azoknak a helyszíneknek, amelyek befolyásolják a klímánk alakulását, és nem csupán ott, helyben. Az amazóniai fokozatos változások egy idő után hirtelen átalakulásba csapnak át, amelyből már nem lesz visszaút. Az erdőirtás hatásait egy bizonyos szint elérése után akkor sem lehet visszafordítani, ha megállítják az irtást, és új fákat ültetnek.

A kutatók most az évtizedek óta tartó erdőirtás mértékét a műholdas méréseken számszerűsítve elemezték, majd ezeket az eredményeket megvizsgálták a Föld-rendszer szempontjai szerint, a globális éghajlati adatokkal összevetve.

Kiderült, ahogy csökkent Amazónia esőerdőinek mérete, nőtt a helyi hőmérséklet és ezzel együtt Tibet és a Nyugat-Antarktika jégmezőjének hőmérséklete is növekedett. Végig lehetett követni, hogy a távkapcsolatban álló események párhuzamosan haladtak, ahogyan fogyott az esőerdő, úgy nőtt a hőmérséklet. Amikor Amazóniában több csapadék volt, a két, vele távkapcsolati összefüggésben álló helyen kevesebb.

Tibet esetében fontos tudni, hogy az ottani változások is hasonlóan gyorsak, mint az északi sarkvidéken, és sokan úgy vélik, Tibet maga is már közel jár ahhoz, hogy visszafordíthatatlanná váljanak e változásai. A térség Ázsia kútja, ember-százmilliókat ellátó folyók erednek innen, a felmelegedése pedig a víztároló képességre van hatással.

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Az ökológiai fényszennyezés egy új típusáról készítettek filmet magyar kutatók

Kriska György, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az ELTE Biológiai Intézetének docense Horváth Gáborral, az egyetem Fizikai Intézetének egyetemi tanárával közös kutatási eredményei szerint a visszavert fény emberi szemmel alig észlelhető, ám a különböző rovarok által érzékelt polarizációs mintázatok létfontosságú információkkal szolgálnak az élőhelyek felismerésében és azonosításában.

Szerző: Vajna Tamás

 

„E jelek érzékelése több millió évig segítette a rovarok túlélését, azonban a mai, ember által átalakított közegben az optikai környezet is átalakult, így az állatok egyre több hamis és gyakran halálos jelzést kapnak. A mesterséges felületekről, fényes tárgyakról, például napelemekről, aszfaltutakról, ablakokról, autókról származó fénytükröződések naponta több milliárd állat számára jelentenek ökológiai csapdát. Így okozza például a látszólag ártalmatlan sírkő ezernyi élőlény halálát” – olvasható az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat honlapján.

A poláros fénycsapdaként működő objektumok természetkárosító hatása ma már globális szinten veszélyezteti a biológiai sokféleség egyik legfontosabb fenntartójának tartott vizes élőhelyeket. A magyar kutatók Poláros világ című, a YouTube-on szabadon megnézhető tudományos ismeretterjesztő filmjükben a „becsapott rovarok” szemszögéből mutatják be a jelenség iskolapéldáit.

 

Az eredeti cikk a qubit.hu-n itt érhető el

 

 

Nem mindenhol jó ötlet a száraz vidékek erdősítése

Bár az erdősítés igen fontos segítség a klímánk védelméhez, egyre több kutatás árnyalja a helyzetet.

Szerző: Landy-Gyebnár Mónika

 

Bolygónkon hatalmas száraz térségek vannak, amelyek közül jó néhányon elkezdtek erdőket telepíteni, és további tervek is születnek folyamatosan. Egy ilyen például az afrikai Nagy Zöld Fal eredeti terve, amely a Szahara déli részén, az éhínségekről hírhedtté vált Száhel-övezetben eredetileg tervezett 8000 kilométeres, egybefüggő erdőrégió lett volna. Habár ez csak egy a nagyszabású tervek közül, mára világossá vált, hogy nem megvalósítható, a már elültetett fák milliói pusztultak el a csapadékhiány és a túl forró talaj miatt.

A faültetésnek azonban a klíma szempontjából egyáltalán nem mindig pozitív a hatása, egy izraeli kutatócsoport nemrégiben felmérte, pontosan mi is történik a száraz vidékek erdősítése hatására.

A felmérésből az derült ki, hogy az erdősített sivatagok (az egyszerűség kedvéért nevezzük így, de mindennemű száraz terület ide tartozik, így pl. a sztyeppe is) egyáltalában nem tudnak javítani a klímahelyzeten, sőt, egyes esetekben még rosszabbá is tehetik azt. Ennek pedig az az egészen egyszerű oka van, hogy míg a sivatag világos felszínű és így sok napfényt ver vissza, addig az erdő sötét, és elnyeli a napsugárzás jelentős részét. Habár a fák szén-dioxidot vonnak ki a légkörből, azzal, hogy a korábban világos felület sötétté válik, nagyobb lesz a felmelegedés, mint amennyit a kivont szén révén javít egy-egy sivatagi erdő. A helyzet hasonló ahhoz, amit a sarkvidékeken a jég olvadása, vagy a jégre a nagyobb hajóforgalom miatt rakódó koromszemcsék kifejtenek.

A kutatók először megvizsgálták, mekkora terület lehet egyáltalában alkalmas efféle akcióra, majd az egyes területekre vetítve kiszámították, hogy ott a fák mennyi szén-dioxidot képesek megkötni, és mennyivel nő vagy csökken hatásukra a hőmérséklet.

Világszerte az alkalmas területek erdősítésével s az ottani erdők fenntartásával összesen 32,3 milliárd tonna szenet lehetne 2100-ig megkötni. Azonban mindezen szén kétharmadát elvinné az a melegedés, amelyet az erdők sötétebb színe okozna. Összességében a világ összes alkalmas száraz térségének beerdősítésével a 2100-ig kibocsátani „tervezett” szén-dioxid mindössze 1 százalékát lehetne kivonni a légkörből.

A kutatók azt is hangsúlyozták, hogy bár a globális átlag nem túl jól mutat, hatalmas regionális különbségek vannak, így van helye ennek a megoldásnak is, ám csak ott szabad alkalmazni, ahol a helyi körülmények hatására kisebb a melegedés. A száraz területek kb. felén azonban kimondottan negatív hatású volna az erdő ültetése. A Science-ben közzé tett kutatási eredményt egy interaktív világtérkép is kiegészíti, amelyen ellenőrizhető, hol érdemes a klímacélokért erdősíteni a sivatagot, és hol nem. (A térkép azt mutatja a kutatás alapján, hogy hazánk száraz területein, főként az Alföldön igen jó klímahatása volna az erdősítésnek.)

Azt se szabad elfelejteni, hogy a faültetésnek nem egyedül a klímára lehet következménye, hanem emellett számtalan egyéb pozitívuma is van, pl. a talaj megkötése vagy építőanyag biztosítása – amennyiben megfelelő fafajokat használnak.

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Halnak a hüllők, ez pedig nagy baj a Földnek

A Föld hüllőinek 21,1 százalékát fenyegeti kihalás egy frissen megjelent tanulmány szerint, amely a maga műfajában hiánypótló is: a madarakról, a kétéltűekről és az emlősökről már készült hasonló átfogó felmérés, a hüllőkről azonban nem. A kihalási toplistán a kétéltűek állnak a legrosszabbul, ezeknek az állatoknak 40,7 százaléka tűnhet el a Föld színéről, ez az arány az emlősök esetében 25,4, a madaraknál pedig 13,6 százalék. 

Szerző: Dippold Ádám

 

Viszonylag jó hírnek számít, hogy hiába hanyagolták ilyen sokáig a hüllőket (a mostani tanulmányban 17 év adatait foglalták össze), a más fajokért tett erőfeszítések valószínűleg segítenek a hüllők megóvásában is. Szükségük is van a segítségre: a tanulmány szerint az erdőlakó hüllők 30 százaléka van veszélyben, míg a szárazabb körülmények között élők 14 százalékát fenyegeti pusztulás.

A most vizsgált 10196 fajból 1829 már eddig is veszélyeztetettként volt számon tartva, további 1489-ről pedig megbízható adatok hiányában nem tudták ezt megállapítani. Az elmúlt időszak megfigyelései alapján ezek között is akad olyan, amelynek veszélyben van a fennmaradása.

Erdőirtás, macskák, rókák

A legnagyobb veszélyt, ahogy az erdőben és a sivatagi körülmények között élő fajok összehasonlítása is mutatja, az erdőirtás jelenti. Ennek az egyik legnagyobb vesztese a királykobra (Ophiophagus hannah), amelyet az IUCN sebezhető kategóriába sorolt, de az élőhelyének folyamatos pusztítása miatt egyre nagyobb veszélyben van a fennmaradása. Más fajok létét a vadászat veszélyezteti, de komoly veszélyt jelentenek az invazív fajok is.

Mike Hoffmann, a tanulmány egyik szerzője szerint eddig méltatlanul hanyagolták a hüllőket, de abban bízik, hogy a mostani kutatás felhívja majd a figyelmet a védelmük fontosságára. Neil Cox, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint kellő védelem nélkül 15,6 milliárd évnyi evolúció munkája mehet veszendőbe, ha a veszélyeztetett hüllőfajok nem kapnak megfelelő védelmet, Hoffmann szerint pedig a hüllők pusztulásának beláthatatlan következményei lehetnek az ember számára is.

Nincs még minden veszve: Bruce Young, a tanulmány másik vezető szerzője szerint az legalábbis jó hír, hogy ahol már vannak konzervációs törekvések akár más fajokkal kapcsolatban is, a hüllőpopuláció is jobb állapotban van, ezért a biodiverzitás megőrzéséért tett törekvések egyszerre használhatnak az összes fajnak. Mindeközben persze a Föld egy kihalási hullám kellős közepén tart, ezért a biodiverzitásnak minden védelemre szüksége van, az ENSZ biodiverzitási tanácsán még idén döntenek arról, hogy a tagországok milyen erőfeszítéseket tesznek majd a sokszínűség megőrzéséért.

 

Az eredeti cikk a qubit.hu-n itt érhető el