Famatuzsálemek megőrzése faápolással – Cserépfalui tapasztalataink

Az idős fákon végzett ápolásokat elsősorban városi környezetben található egyedeken végzik a szakemberek. Ezen beavatkozások elsődleges célja az élet- és vagyonvédelem biztosítása, és emellett jelenik meg másodlagos célként a faegyed lehetőség szerinti megőrzése.

Szerző: Csikos Valéria

 

Szerencsére sok szép példa akad Magyarországon, mely esetekben a faegyed hosszú ideig történő életben tartása, a faegyednek mint tájképi értéknek a megőrzése kiemelkedő szerepet kap. Ez általában nevezetes fák, kiemelkedő értékű famatuzsálemek esetében történik. Ilyen volt a hédervári Árpád-tölgy felfüggesztése, és a cégénydányádi kastélypark egyik fő látványosságának, az „Öreg hölgy” nevű óriásplatánnak kötélrendszerrel történő biztosítása. De nem is kell ilyen messzire mennünk: képzett faápolók mentették meg Felsőtárkányban, az Igazgatóság Nyugati kapu Látogató- és Oktatóközpont tőszomszédságában élő szintén „Öreg hölgy”-re keresztelt idős kocsányos tölgyet a kivágástól.

De mi a helyzet a természetszerű környezetben lévő idős faegyedekkel, például egy idős fás legelő fáival? Mit tehetünk értük a faápolás eszközeivel, tapasztalataival?

Szakdolgozatomban favizsgáló és faápoló szakmérnök hallgatóként és egyben természetvédelemben dolgozó szakemberként kerestem a választ a fenti kérdésekre. Az általam különösen kedvelt – a Bükkalján elhelyezkedő, Cserépfalu községhatárban található – Hidegkúti fás legelőt, annak famatuzsálemeit szemeltem ki arra, hogy a fenti kérdéseket megvizsgáljam. A terület kiemelt természetvédelmi értékét az idős hagyásfák és a hozzájuk kötődő élővilág (kiemelten a faegyedekhez köthető xilofág rovarok) adja.

A dolgozat készítésével párhuzamosan kollégámmal, Farkas Rolanddal, a Nyugat-Bükki Tájegység tájegységvezetőjével összefogva célul tűztük ki az idős fák felvételezését a fás legelő területén. Olyan felvételi lapot állítottunk össze, melynek segítségével az Igazgatóságnál tartózkodó UNESCO Kulturweit önkéntesek is bevonhatók a munkába. Önkénteseink ezidáig 98 famatuzsálem felvételezését végezték el.

A dolgozat fontos célja volt a fás legelő idős faegyedeire ápolási javaslatok kidolgozása. Ennek érdekében három fát választottam ki a fás legelő területén. A három faegyedet megvizsgáltam a faápolásban alkalmazott un. vizuális, azaz szemrevételezéses favizsgálattal. Majd a városi környezetben alkalmazott faápolási módokat értékeltem természetvédelmi szempontból. Lásd 1. számú táblázatot.

Az érintett három faegyed közül egy faegyedet szeretnék kiemelni, a körülbelül 250-300 éves, 2 méter átmérőjű, 627 cm kerületű famatuzsálemet. A fa méltán kerülhet be Magyarország faóriásai közé, a www.dendromania.hu oldalra. Csak a vázágainak átmérői felérnek egy-egy erdeinkben található átlagosnál nagyobb faegyeddel, 50-100 cm-esek! A fa hatalmas törzse belülről üreges. Nagyon sok mikroélőhellyel rendelkezik: különböző méretű üregekkel, odúkkal, száraz ágakkal, mikrotalajjal. A leváló kéregdarabok, un. kéregzsebek alatt denevérek bújhatnak meg. Vastag kéregrepedéseiben pedig énekesmadarak fészkelnek.

A matuzsálemi faegyedek esetében – mint ahogy azt az angol szakirodalom is leírja – a legvégső esetben szükséges beavatkozni. A legnagyobb veszélyt a kiválasztott faegyedre az jelenti, hogy a vázágak kiszakadhatnak és ez a törzs, így az egész fa pusztulásához vezethet. A korona „könnyítése”, azaz a koronájának csökkentése lehet egy jó megoldás az említett veszély elkerülésére. Ennek végrehajtása azonban további egyeztetéseket igényel a kollégákkal, mivel egy újszerű és a szakmát is megosztó beavatkozásról van szó. A felsorolt mikroélőhelyeket, a száraz ágakat, odúkat mindenképpen kímélni kell, hiszen ezek a fa természetvédelmi értékéhez nagymértékben hozzájárulnak. Élet- és balesetvédelmi szempontok nem játszanak szerepet, hiszen a fa nem a jelzett turistaút mellett található.

A famatuzsálemet árnyaló fák eltávolítása fokozatosan valósítandó meg. A versengés megszüntetése az ún. gyűrűzéssel javasolt, mellyel lehetővé válik mikroélőhelyek teremtése is.

Amennyiben szükségessé válik faág levágása, azt javasolt a Nagy-Britanniában használt természetes törést utánzó vágástechnikákkal vagy koronavágásokkal megvalósítani.

Igazgatóságunk tervezi a fák felmérésének folytatását. A felméréssel egyre több információval rendelkezünk majd róluk. Tudni fogjuk, mely faegyedek a legnagyobbak, melyek rendelkeznek különleges mikroélőhellyel, mely fafajok ritkák a területen, és az egészségi állapotuk is ismert lesz a számunkra. Az így nyert adatok alapját képezik majd a területre készülő kezelési tervnek. A kezelési terv alapján lehet majd az egyes fákra, vagy területrészekre a természetvédelmi célokat kidolgozni és a megvalósításhoz szükséges kezelést (akár faápolást is) megvalósítani.

Szakdolgozatom bemutatásra sor került a 2023. febr. 14-17. között megrendezett „Ökológiai és gazdasági fordulat” konferencia (ÖKOLÓGIAI ÉS GAZDASÁGI FORDULAT konferencia | Makeosz) keretében, a Magyar Faápolók Egyesülete fórumán.

 

Az eredeti cikk a bnpi.hu-n itt érhető el

Kőbe vésve – Minden igényt kielégítő barlanglakások

A tartós emberi használatra szánt természetes barlangok, föld alatti mesterséges üregek és a hibrid megoldások változatossága az egész világon lenyűgöző. A barlanglakások kultusza ugyan napjainkra erősen megkopott, ám egykor emberek sokasága élt ilyen helyeken – lapozzuk csak fel Révai nagy lexikonának vonatkozó szócikkét, hogy megtudjuk: egyedül Kína löszbarlang-lakóinak számát is milliósra becsülték mintegy száz évvel ezelőtt! A téma saját enciklopédiát érdemelne, de nézzük meg néhány különleges esetét!

Szerző: Szirmai Gábor

 

A teljes cikk az afoldgomb.hu-n itt érhető el

A hajdan mindenkitől elzárkózó himalájai királyság kaput nyit a világra

Vajon túléli-e ez a páratlan kultúra és a régiségek felmérhetetlen becsű kincsestára mindazt, ami a nyitással következik?

Szerző: Mark Synnott

 

Mustang királya viseltes farmerben, cipzáros zöld polárpulóverben állt az alacsony mennyezetű szoba közepén. Buddhista éneket dúdolgatott, közben ujjaival végigmorzsolgatta az imafüzér szemeit. A sok évszázados palota megereszkedett tetőszerkezetét tartó faoszlopokat és a falakat is buddhista istenségeket ábrázoló, részletgazdag festmények díszítették. Némelyik festett alak aranyozott ruhában, üdvözült arckifejezéssel, fekvő pozícióban pihent, mások kivont karddal, lángtengerben álltak, arcukon bőszült harag.

Október közepén jártunk, a Himalája kopár, északi előhegyei között megbúvó palota huzattól áthűlt agyagfalai már a közelgő télre figyelmeztettek. Az ablakból csodás kilátás nyílt a kínai határtól mindössze 15 kilométerre fekvő Lo Manthangra, a legendás nepáli Mustang fallal övezett, hat évszázados történelmi fővárosára.
Alattunk sűrű sorokban húzódtak az aprócska, fehérre meszelt, vályogtéglából és döngölt agyagból emelt házikók, a tetejükről füst tört fölfelé. A ligetekben ültetett himalájai nyárfák aranyszínűre sárgult levelei meg-megcsillantak, ahogy a délutáni szellő játszadozott velük.

Délkeletre, a mélykék égbolt előtt félelmetes bástyaként tornyosuló hófödte hegyormok alatt,
a Kali Gandaki folyó legyezőszerűen ágazott szét a völgyben. A magamfajta idegennek hosszú időn át nem lehetett része ebben a látványban. Mustangot a nepáli kormány a 20. század jó részében szigorúan elzárta a külvilág elől. De most a király idehívott omladozó palotájába, hogy elém tárja azt a tömérdek gondot és nehézséget, amellyel országa manapság szembesülni kénytelen.Jóllehet teljes neve amúgy Dzsigme Szinghi Palbar Biszta volna, a király nekem egyszerűen csak Dzsigmeként mutatkozott be. Erőteljes, karcsú férfi – ritkuló ősz haja dacára senki meg nem mondaná, hogy elmúlt hatvanéves. Fürge léptekkel vezetett körbe az akadálypályának is beillő, sűrű homályba burkolózó palotán, amelyben olyan súlyos károkat okozott a 2015-ös földrengés, hogy az uralkodónak és családtagjainak ki kellett költözniük az épületből egy időre.

Rozoga falépcsőkön másztunk fölfelé, kerülgettük a padlón tátongó lyukakat, és közben elidőzünk a málladozó falakat díszítő sárfoltos festmények előtt. A palota ugyan már omladozik, de a terem, amelyben megálltunk, jó állapotban volt. Dzsigme észrevette, hogy a tekintetemet leköti egy hagyományos tibeti viseletben megfestett férfi és nő képe. „Ők a szüleim – jegyezte meg. – Apám imatermében vagyunk. Mustang utolsó királya volt ő, a huszonötödik a sorban. Én pedig a huszonhatodik lennék.” Balra egy egészen a mennyezetig érő, aranyfüsttel bevont szantálfa szekrényt pillantottam meg. Üvegajtaja mögül buddhista istenségeket ábrázoló bronzfigurák csoportja bámult ránk. A termet betöltötte a himalájai buddhista templomok elmaradhatatlan illata, a jakvajas mécsesek jellegzetes, savanykás aromájú füstje.

Dzsigme elmagyarázta, hogy a szobrocskák nem csupán műalkotások, hanem eleven szellemek, amelyek ősidők óta védelmezik a családját. Mielőtt kiteszik az oltárra őket, egy magas rangú szerzetes „megvilágosult testtel, beszéddel és elmével ruházza fel mindegyiket”.
De most Dzsigmén a sor, neki kell megvédenie az istenségeket, legalábbis a tárgyiasult formájukat. Minden régiségkereskedő mesés vagyont keresne, ha pénzzé tehetné ezt a gyűjteményt a feketepiacon. Századokon át nem kellett attól félni, hogy a hitbuzgó buddhisták által lakott, elzárt városban bárki eltulajdonítaná a kincseket. Ám a külvilág már ott toporog Mustang kapuinál, a király lassan a műkincsei miatt is aggódhat…

 

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Izland: látnivalók, éghajlat, klímaváltozás

Izland sokak számára titokzatos, izgalmas, mitikus hely. Attól eltekintve, hogy turistaszemmel kicsit drága lehet számunkra, hiszen csaknem mindent, amihez hozzászoktunk, importálni kell, nagyon is életre szóló kaland tud lenni egy izlandi látogatás. Az alábbiakban összeszedtünk minden fontosat Izlandról, ismert és kevésbé ismert dolgokat egyaránt. 

Szerző: Stenszky Cecília

 

Mit kell tudni Izlandról?

Izland Európa legészakibb országa, és fővárosa, Reykjavík a világ legészakabbra fekvő fővárosa. Ez a két tény már önmagában dideregtető információ, de ha hozzátesszük még, hogy egy km2-re 4 fő jut, és az egész ország összlétszáma mintegy 300.000 fő, akkor már lehet némi elképzelésünk arról, hogy milyen hely lehet Izland, a “jégföld”.

Izlandot valószínűleg már időszámításunk előtt meghódították a vikingek. Nagyrészt azonban az első században települtek be a vikingek és a kelták. Skandinávia kívül ír és skót bevándorlók is érkeztek a szigetre. Így jött létre Izland mai kultúrája és nyelve, mely az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik. Izlandon ma is nagyon népszerű az olvasás és a saját történeteik, a sagák. Sőt, még az utakat is úgy tervezik, hogy bizonyos természeti lények otthonát ne zavarják meg.

Izlandra azonban a legtöbben nem elsősorban a mitikus idők homályába vesző történetek miatt mennek látogatóba, inkább a föld intenzív mozgásának következményeit figyelik meg különleges formákban.

Izlandon 140 vulkánból ma is több aktív, ezen kívül a gejzírek és a szabadtéri termálvizű tavak, valamint a bővizű vízesések, fjordok és gleccserek azok, amelyek vonzanak minket. Elvégre nem minden nap tudja az ember testközelből megfigyelni annak a bolygónak a működését, ahol él. 1968-ban egy halászhajó legénységének a szeme láttára emelkedett ki a tengerből Surtsey szigete, Izland azóta legdélebbi pontja.

Érdekesség: ne lepődjünk meg, hogy ha izlandiakkal találkozunk, a bemutatkozáskor. Alapvetően nem ismerik a vezetéknév fogalmát, és az anya vagy az apa nevét viselik a keresztnevük után, -dóttir, vagy -son utótaggal ellátva. Ez a meglehetősen ősi névadási mód a mai napig él náluk.

Milyen Izland éghajlata, klímája?

A sziget klímáját alapvetően három dolog határozza meg: a vulkáni tevékenység, a csapadék és az erős szél. Izland két tektonikus lemez határán van, az Eurázsiai és az észak-atlanti lemez találkozásából emelkedett ki a sziget mintegy 56 millió évvel ezelőtt, ahogy a felszínre törő magma megszilárdult. Helyzetéből fakadóan ma is folyamatosan növekszik a területe. Emellett persze elég közel van a sarkkörhöz, amely a fényviszonyokra és a hidegre is befolyással van. Nyáron hosszúak a nappalok, akár 20 órán keresztül is süthet a nap, bár a hőmérséklet ritkán az, amit mi melegnek mondanánk, és az is rövid ideig tart. Erre mondják: idén július 31-re esett a nyár…

Télen épp ellenkezőleg, decemberben tényleg sötét van, csak néhány órára van némi derengés. Cserébe láthatjuk az északi fényt, ha szerencsések vagyunk, az pedig olyan élmény, amiért megéri ennyit utazni.

Mindenképpen készüljünk meleg és vízálló öltözékkel bármely évszakban érkezünk. Mert bár Izland déli és nyugati partján meleg vízáramlatok enyhítik a hideget, a szeszélyes időjárás bármikor megváltoztathatja a terveinket.

Izland földrajza és vízrajza

Izland alapvetően kopár vidék, bár ha az ember utánajár, lehetséges néhány természetes módon megtelepedett fát, kicsiny nyírfaerdőt találni. Amiért azonban Izlandra megyünk, az a táj, a megdöbbentő és lehengerlő táj, amelytől eláll a szavunk. A sziget földjének háromnegyed része terméketlen, homokos vagy vulkanikus talaj, az élet a tengerparton fekvő (és lényegében halászatból élő) városokban van. Ennélfogva ha az ember szeretne egyedül lenni a nagy természetben, megteheti. Működő vulkánokat és krátereket, forró tavakat és gejzíreket, vízeséseket és gleccsereket bőségesen találni a sziget belsejében. A Hekla még ma is működő vulkán, az Eyjafjallajökull pedig 2010-ben kitört, beterítve Európa légterének nagy részét hamuval.

Utazás Izland szigetére – mikor érdemes menni?

Attól függ, hogy mit szeretnénk látni, és milyen élményekben szeretnénk elmerülni, választhatunk a tél és a nyár között. Kelet-európai szemmel kellemes időjárás július végén vagy augusztus elején van. Ekkor alkalmas az időjárás akár városnézésre, akár túrázásra, bálnalesre vagy gejzírmegfigyelésre.

Ha kora télen megyünk, akkor számítsunk ténylegesen sok sötétségre, ellenben jó eséllyel láthatunk északi fényt, valamint a kutyák húzta szánozásnak is nagy hagyománya van, illetve egyéb téli sportokat is kipróbálhatunk a gleccsermászástól a sífutásig.

Hogyan lehet eljutni Izlandra?

Repülő

Keflavík Izland egyetlen nemzetközi repülőtere, de mivel meglehetősen népszerű úti cél, csaknem minden nemzetközi repülőtérről lehetséges Izlandra repülőjegyet szerezni.

Hajó

Hajóval a Feröer-szigetekről, illetve Dániából indulnak közvetlen járatok, általában hetente egyszer, májustól szeptember végéig.

Mit érdemes megnézni Izlandon?

Reykjavík

A főváros a világ legészakibb, valamint az egyik legtisztább és legzöldebb fővárosa. A Hallgrymskirkja, a skanzen, vagy egyszerűen az utcákon bóklászás is nagy élmény, különösen, ha az ember még nem járt Skandináviában.

Bálnales

Húsavíkban lehet figyelni bálnákat, vagy lundamegfigyelésre is van lehetőségünk a Vestmann-szigeteken. Orkákat is meg lehet figyelni hajóról, ha valaki arra vágyik. Ma már szerencsére a bálnákat nem annyira vadásszák, mint inkább megfigyelik.

Szabadtéri termálfürdő

A Kék Lagúna nagyon szép, de a legdrágább fürdők egyike, jóval olcsóbbakat is találhatunk, pl. a Secret Lagoon, Reykjadalur.

Gleccsertúra, vagy jégbarlangtúra

Itt is igaz, mint mindenhol, a népszerű helyek turistáktól zsúfoltak, aki magányra vágyik, és nem fél egy kis kényelmetlenségtől, kösse össze a kettőt: gleccsertúrán is lehet találni jégbarlangokat, ilyen hely például a gigászi Vatnajökull gleccser.

Vízesések:

Deitfoss, Fjallfoss vagy bármelyik más bővizű vízesés nagyon szép látvány.

Quados túra

A híres izlandi felföldre, amely holdbéli tájakat idéz, nagyjából csak valami extrémen strapabíró járművel lehet eljutni. Számos cég foglalkozik ilyen túrák szervezésével.

Miket érdemes kipróbálni Izlandon?

Ha egyszer eljutottunk az országba, akkor mindenképpen érdemes valami szabadtéri tevékenységet választani, amelyre máshol nincs esélyünk: menjünk el egy termál vizű tóba, nézzünk gejzírt, vagy ha bátrabbak vagyunk, látogassunk meg egy vulkánt, esetleg sétáljunk gleccseren (amíg még vannak). Ezekre az utakra azonban nagy körültekintéssel szükséges elindulni, mert amilyen lenyűgöző, olyan veszélyes is az izlandi természet a maga vadságával és váratlanságával.

Ha szeretjük az aktív kikapcsolódást, kipróbálhatjuk a kutyaszánozást, megfigyelhetünk bálnákat, lehetőség van, ha nyári időszakban látogatunk a szigetre, könnyűbúvárkodásra, kajakozásra és lovaglásra is.

Mire érdemes figyelni egy izlandi úton?

A kiszámíthatatlan időjárás miatt mindenképpen készüljünk meleg, vízhatlan ruhával. Vannak busz- és hajójáratok, vonathálózat azonban nincs. Az autóbérlés bevett megoldás, hiszen azzal el lehet jutni mindenhová, ahová szeretnénk.

Belföldön belül is sokan közlekednek repülővel, de nagy divatja van a kerékpározásnak is.

A szállások széles skálán mozognak. Lehet sátrazni, lehet turistaházakat vagy kulcsos házakat találni, vannak egyszerű apartmanok, de léteznek luxusszállók, hotelek is, ha valakinek arra volna igénye. A camperezés összeköti az autóbérlést az alvással: camper autóban ugyanis lehet aludni, és sokan ezt a megoldást választják. Bár nem a legkényelmesebb, akinek szempont az ár, annak jól jöhet ez a megoldás.

Az országban jelenleg nincs oltási kötelezettség, 2022 februárjától a Covid-oltást sem szükséges igazolni.

Miért fontos a geotermikus energia Izlandon?

Izland termikus energiában igen gazdag, meleg vízzel és gőzzel fűtenek, és áramot is termelnek vele, ezért nem igazán van szükségük olajimportra. A termikus energiát az izlandiakhoz hasonlóan mi is tudnánk használni Magyarországon, hiszen a Kárpát-medence gazdag hőforrásokban.

Mennyiben veszélyezteti a globális felmelegedés Izlandot?

Mondhatjuk úgy, hogy annyira, amennyire minden jéggel borított területet: nagyon. Izland az elmúlt húsz évben a gleccsereit alkotó jég 7%-át elveszítette, mintegy 750 négyzetkilométert. Pedig az országnak több mint 10 %-át borítja jég – ha a globális felmelegedés következtében ez elveszik, azzal Izland éghajlata és földrajza jelentős mértékben megváltozik.

Az Okjökull, vagyis Ok gleccser 2019-ben emléktáblát kapott, mert 5 évvel ezelőtt elvesztette gleccser státuszát, és kétszáz év múlva várhatóan az ország valamennyi gleccsere erre a sorsra fog jutni.

Mindezzel pedig nem csupán az a baj, hogy megváltozik egy ország földrajza, hanem hogy a Föld édesvízkészletének nagy részét veszítjük el, mely a gleccserekben tárolódik, s amely így megemeli az óceánok vízszintjét, és megváltoztatja a kémiai összetételüket is.

 

Az eredeti cikk az xforest.hu-n itt érhető el

Európa peremén, a Külső-Hebridákon

A Hebridák név hallatán sokaknak Mendelssohn halhatatlan műve jut eszébe. A fiatal zeneszerzőt olyannyira magával ragadta e fenségesen zord szigetvilág, hogy a családjának írt levelében azonnal lejegyezte a népszerűvé vált nyitány egyik motívumát. Valljuk be, sok egyebet nemigen tudunk a Brit-szigetek külső karéját képező Hebridákról

Szerző: Tószegi Zsuzsanna

 

A teljes cikk az afoldgomb.hu-n itt érhető el

A kijevi erdő

Kijev nevét manapság sokan megismerték, sőt, már a térképen is pontosan el tudják helyezni. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy Kijev azon kevés fővárosok egyike, melynek határain belül egy nemzeti park található, nevezetesen a Holosiivskyi Nemzeti Park, a kijevi erdő.

Szerző: Zelei Anna

 

A parkot Ukrajna Környezetvédelmi Minisztériuma (igen, náluk ilyen is van!) alapította 2007-ben. A város déli részén, egy nagyrészt lombhullató erdővel borított magaslati részen terül el, 4500 hektáron. Valóságos csoda, hogy miféle biodiverzitással rendelkezik a mesterséges környezetben: az erdőssztyepp zónában, a főként bükkös-gyertyános mellett nagy kiterjedésű fenyvesek és mocsaras égerlápok is vannak. A szárazföldi és vizes élőhelyek védett területe napjainkban is jelentős kulturális és tudományos kutatások otthona. Mint a város egyik legmagasabb pontja, ideális területnek számított kolostorok és katakombák építéséhez, története tele van legendákkal és titkokkal.

Egykoron a Dnyeper folyó volt természetes keleti határa, mára a város minden oldalról bekebelezte, de ami számomra a legfontosabb volt, hogy északról a nagyszüleim utcája választotta el a közel 3 milliós metropolisztól.

Sajnos nem éltem Kijevben, de anyai nagyszüleim révén életem legszebb vakációit tölthettem ebben a csodálatos világvárosban. Reggelente úgy ébredni, hogy az ötödik emeletről kinézve a kijevi erdő látványa árad szét a horizonton – hát ahhoz kevés élmény fogható. Fényeivel, illataival, ezer színű zöldjével és végtelen nagyságával maga volt a földi paradicsom.

Több ezer fotót kellene átnéznem, több tucat nyarat kellene felidéznem, hogy a legszebbeket kiválaszthassam. Nagyapám fiatal korában napi hét kilométert gyalogolt a munkahelyére az erdőn át, úgy ismerte, mint a tenyerét. A gyaloglást élete alkonyán sem adta fel, nyugdíjazása után, amíg erejéből futotta, sokszor gyalog járt be az egyetemre előadásokat tartani. A világ legtermészetesebb dolga volt, hogyha valahová elindultunk, akkor az út az erdőn keresztül vezetett. Rendszeres programunk volt az erdőjárás és a kirándulás, és ha nagyapám jó kedvében volt, márpedig sokszor volt, akkor énekelt is a rigókkal.

Akkoriban még potyastrandként „üzemelt” a nemzeti park négy tava, amit természetesen mi sem hagyhattunk ki. Ha többen összejöttünk, hazafelé megpróbáltuk körbefogni a hatalmas tölgyfák derekát, de volt, hogy ötünknek sem sikerült. Csak később tudtam meg, hogy a kijevi erdő tucatnyi, többszáz éves tölgymatuzsálem otthona. Tavasszal a hatalmas gyöngyvirágmezők, ősszel pedig a gombaszezon csábította a városi embert a szabadba.

Ahogy az már lenni szokott a városi zöldfelületekkel: lassan, de biztosan megjelent az ember, és apránként elkezdte behordani a tégláit. Először csak egy kis garázst épített az erdő szélére, aztán egy kis házat, majd nagyobbat, felépült egy újabb templom, addig-addig, amíg az egykoron kevésbé divatos városszéli kerület idővel a legpreferáltabb lett. Sorra nőttek ki az óriási lakóházak, az emeletek egyre szaporodtak, mindenki a békés, zöld panorámára vágyott. A tavak beépültek, menő strandok vagy csónakázó tavak lettek, a virágmezők összezsugorodtak, a gombák is megcsappantak. Hiába tiltakozott a lakosság, az illegális területszerzés és természetrombolás mértéke az egekbe csapott.

Mindez mellékes, mert a legszebb kilátással rendelkező lakók most nem az erdő horizontja mögé bújó naplementét nézik, hanem az éjszakai bombázások halálos villanásait látják a távolban. Ha nem szól a városi sziréna, akkor kiülhetnek a sötét erkélyekre, mert este nem tanácsos felkapcsolni a villanyt. Ha szól, azonnal rohanás a pincékbe és az óvóhelyekre. Még a Népek Barátsága emlékműhöz vezető Függetlenség tere nevű metróállomás aluljárójában is emberek alszanak esténként. (Emlékszem, gyerekkoromban ezen a környéken voltak a legjobb ajándéküzletek és az egyetlen idegen nyelvű könyvesbolt, ahová nagymamámnak mindig el kellett vinnie, hogy megvehessem a legújabb magyar nyelvű könyveket.)

Ma, a jelenlegi helyzetben nincs értelme Ukrajnában természetvédelemről beszélni, mert a háború néhol még magát a természetet is eltüntette. Most a humanizmust kell védeni minden eszközzel. Ha valaki kettős identitással születik, kinyílik számára a világ. Nem lesz jó és rossz, nem lesz fekete és fehér, csak színes lesz, igyekszik mindenki nézőpontját megérteni és nyitott lenni a világ dolgaira. De valaki mégis csak megtámadott egy független országot. Valaki mégis letörölte Bucsát és Mariupolt a föld felszínéről. Valakik mégis ártatlan civileket és gyerekeket öltek, nőket erőszakoltak meg. Nem kérdés, hogy az emberi életnél és az emberi jogoknál nem létezhet fontosabb. A kijevi erdő várhat. A béke nem.

 

Az eredeti cikk az xforest.hu-n itt érhető el

A Tisza-tó másik arca

A Tisza-tó, e különleges vizes élőhely, valójában egy mesterséges tó, mely a Tisza folyó vizének felduzzasztásával jött létre, a Kiskörei-vízlépcső mögött. Ma a változatos élővilágnak otthont adó természetvédelmi területet mi is megcsodálhatjuk akár csónakázva a vízi tanösvényen vagy a nádasból kiemelkedő Bölömbika kilátóból, illetve megismerkedhetünk a tó élővilágával a Tisza-tavi Ökocentrumban. Ha belegondolunk, mindez egy vízerőmű eredménye. Máth Kristóf fotográfust is ez a különös beton- és vasmonstrum ragadta magával, így beszámolójában e gigantikus építmény kapja a főszerepet.

Szerző: Máth Kristóf

 

Engem ezúttal az érdekelt a Tisza-tónál, amit az ember épített, ami egész máshogy festene ma, ha a gyógyuló természet nem talál ott utat magának. A tavat télen fotóztam, napnyugtakor és éjjel; ez a két körülmény már elegendő volt ahhoz, hogy jóformán magam legyek a tájban. Több rókával találkoztam, mint emberrel – noha csupán ötpercnyire volt a parkoló.
A poroszlói híd alatti töltés és az alacsony vízállás ritka lehetőséget adott: mélyen besétálhattam a tó közepe felé, olyan mélyre, ahova máskülönben már csónak kellene. Nagyon érdekes világot találtam ott. A tóból kikandikáló zsebkendőnyi kontinenseken vadludak töltik az éjszakákat folyamatosan gágogva, fények híján láthatatlanul. A híd aljában galambok fészkelnek; bevallom elsőre igencsak megijedtem, amikor megriadva nagy szárnyverdeséssel csaptak ki a betonelemek rejtekéből.

Háborítatlannak tűnt a táj, hatalmába kerített ez a nyugalom, bár kezem-lábam fokozatosan dermedt, a hidegebb éjszakákon mínusz 11 fokig esett a hőmérséklet. Életemben nem sokszor dideregtem annyira, mint a poroszlói híd alatt, hajnali három óra táján, gumicsizmában, szembeszélben.

De mindennek megvolt a jó oldala is, mert a nagy hideg új lehetőséget adott számomra a felfedezésre, pár nap alatt annyira befagyott a tó, hogy letérhettem a járt útról, kimerészkedhettem a jégre. Gyerekkoromból még emlékszem, hogy akár ugrálhattam is a dermedt víztükrön, olyan erős volt a jég, hogy recsegni-ropogni sem kezdett alattam.
Ám nem én voltam az egyetlen, aki birtokba vette az immár szárazföldi lények számára is járható
új birodalmat. Éjszakáról éjszakára egyre több rókanyomra lettem figyelmes, de követni nem tudtam őket; a csapák jóval beljebb vezettek, mint ameddig közel 80 kilómmal én még elmerészkedhettem.

A legalapvetőbb különbség a nyárhoz képest – persze a hidegen és fagyon kívül – az alacsony vízállás. A Tisza-tó vízszintjét 12 öblítőcsatornán keresztül állítják be. A legfontosabb stratégiai pont ebben a műveletben az 1973-ban átadott Kiskörei-vízlépcső és a benne működő duzzasztómű, amely centiméterpontosan tarthatja a tó szintjét a kívánalmaknak megfelelően, nyaranta magasabb, télen alacsonyabb szinten. A nyár így lehet az idegenforgalomé, télen pedig készülődhetnek a helyiek a következő szezonra, jöhet a stégépítés, a felújítás.

Ahogy a Kiskörei-vízlépcső felé tartottam, már messziről hallottam a víz erős morajlását. Leginkább ez a hang adta az éjszaka hangját. Grandiózus volt a látvány: a roppant betonalkotmány átfogta a Tiszát, az éjszaka fényei valósággal kihasították a képből – abból a tájból, amelyet ő maga teremtett. Ha nem volna vízlépcső, Tisza-tó sem lehetne. Ma már elképzelni is nehéz, milyen hatalmas változásokat hozott az 1960-as, 1970-es években Kisköre lakosságának életébe a kiemelt, országos szinten is roppant méretű, már-már futurisztikus beruházás.

Van még egy, manapság igencsak fontos haszna ennek a monumentális betonalkotásnak. Tömérdek szemét érkezik az országba a Tiszán; van nap, amikor percenként 300-500 határátkelő PET-palackot számolhat a figyelmes szemlélő. A Kiskörei-vízlépcső jelen pillanatban az egyetlen pont, amelynél még meg lehet állítani a szennyel teli uszadékot.
Partközelben, az alacsony vízszintnél képződő dágványokban a múlt megannyi bizarr, nyáridőben a tó mélyén gubbasztó mementója bukkan elő ilyenkor. Mesélte egy ismerős, hogy gémeskutat, tehéntetemet, hajóroncsot is látott már.

Az volt az első tervem, hogy beevezek az Óhalászi-szigetre, az elhagyott falucska, Tiszahalász nyomait fotózni. A legenda szerint a tó duzzasztásának esett áldozatul a kis település, ám ez tévedés: a Tisza áradásai miatt már a 19. században kitelepítették az ott élőket.
Több kikötőshöz is elmentem kenut kérni, de általában csak annyit mondtak hahotázva: „Evezni alacsony a víz, sétálni mély és dagonyás.” Így ez az expedíció elmaradt, de sebaj, ha jön a tavasz, ha megújhodik a Tisza-tó, újra nekivágok.

 

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Magányos híd a szikes pusztában

Elsőre azt hinné az ember, hogy a karcagi híd a híres hortobágyi kilenclyukú híd kisöccse. Ez azonban tévedés: a Zádor-híd az idősebb testvér, ő szolgált mintaként a nevezetes Kilenclyukú megépítéséhez.

Szerző: Gombkötő Emma

 

Nagykabát, és vastag pulóver, kesztyű, sapka, sál, fényképezőgép, drón és vízálló bakancs – amit
az utazás végére átkereszteltem sárálló bakancsnak. Ezzel az expedíciós felszereléssel érkeztem meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye földjén, Karcag határában álldogáló magányos, ötnyílású hídhoz.

A Zádor-hídhoz megannyi történet kapcsolódik. A legismertebb helyi legenda úgy szól, hogy a Karcagon élő nagynevű Zádor vitéz építette itt az első hidat. Szerelmes volt egy gyönyörű nemes leányba, Ágotába, aki a Zádor-ér túlpartján lakott. A vitéz, hogy könnyebben eljuthasson szerelméhez, hidat emelt a sebes iramú Zádor-ér felett. Miután a híd elkészült, már semmi sem állhatott a szerelmesek útjába – egy ideig. Történt ugyanis, hogy Zádort hadba szólították, és távollétében Ágotát elszerette egy legény, bizonyos Kara János. Miután ezt hírül vette, Zádor vitéz hazavágtatott, hogy bosszút álljon. Addig üldözte Kara Jánost, míg az leesett a lováról, és a mocsárba veszett. Ezt a mocsaras területet azóta is úgy emlegetik a helyiek: Karajános.

A híd múltjáról Ruzicska Ferenc néprajzkutatótól tudtam meg a legtöbbet. Ferenc nem csupán mindent tud a Zádor-hídról, de olyan színesen és érdekesen mesélt róla, hogy szinte megelevenedett előttem az elmúlt két évszázad. Megtudtam, hogy a sebes Zádor-ér nem csak Zádor vitéz közlekedését nehezítette meg. Ezen a ma már ingoványos, sáros pusztaságon egykor fontos kereskedelmi, hadi és postautak vezettek át. A Zádor-éren kívül a környéken folyt át az Aranyos-, az Üstök- és a Lőzér-ér is – mindegyiket az akkor még zabolázatlan Tisza vize táplálta. Az áthaladás megkönnyítésére fahidat emeltek a helyiek, ám az nem volt elég erős ahhoz, hogy elviselje a zord időjárás és a kiszámíthatatlan Tisza szeszélyeit. Folyamatos javításra, átépítésre,
szorult, ez pedig sok pénzt meg időt emésztett fel. A környező települések elöljárói ezt megelégelve 1805-ben úgy döntöttek: újabb fahíd helyett kőhidat emelnek. 1806. október 2-án tették le az alapkövet, a ma is álló hidat Bedekovics Lőrinc mérnök tervei alapján Magurányi József egri kőműves mester és csapata építette meg. A munkálatokhoz karcagi téglát és Tokajból hozott követ használtak.

A híd 76 méter hosszú, 5,7 méter széles, és alapjától mérve 6 méter magas lett. Elkészültekor 9 boltíve volt, csakúgy, mint aztán híres-nevezetes utódjának, a hortobágyinak. Az új kőhidat 1809-ben adták át a forgalomnak, és egészen 1831-ig használták az erre utazók. Aztán 1831. április 25-én óriási árvíz zúdult a térségre, és a hidat sem kímélte: a két-két szélső boltív a rohanó áradat martaléka lett. Helyreállítása során ezeket már nem építették vissza, így lett a híd olyan, amilyennek ma láthatjuk: öt boltíves, és így kezdte hasznos életének utolsó fejezetét.

1846-ban gróf Széchenyi István tervei alapján megkezdődött a Tisza szabályozása. Erre valóban
nagy szükség volt, mert a Tisza áradásai évről évre hatalmas anyagi károkat és veszteségeket okoztak. A szabályozás következtében azonban teljesen átalakult a Hortobágy vízrajza, a Zádor-híd elvesztette eredeti rendeltetését. Utánpótlás nélkül maradtak, kiszáradtak a vízfolyások, erek, lecsapolták a mocsarakat és a tavakat, kiapadt a Tisza által táplált, egykor oly sebes Zádor-ér is. Azóta gubbaszt a Zádor-híd mementóként a szikes puszta közepén.

Reggel hétkor már az úton gurultam, nagyon igyekeztem kisautómmal kikerülni a mélyedéseket.
A híd magányosan kuporgott a végeláthatatlan pusztában, mögötte gyönyörűen pirkadt. Különös
látvány: híd, de nincs alatta víz. Fölküldtem a drónt, és így megtudtam, hogy van a közelben vízfolyás: belvízelvezető csatorna fut a híddal párhuzamosan.

Sokat beszélgettem aztán karcagiakkal, és megtudtam tőlük, hogy a Zádor-híd és környéke ma is
a környék fiataljainak egyik kedvenc találkahelye. Jó időben biciklisták, motorosok jönnek ide, és mint a boltívek vakolatára rajzolt-vésett monogramokból kiolvasható, a szerelmesek is szívesen látogatják.

A pusztában meggyérült a növényzet, nagy testű vadak így nem élnek a környéken. Láttam viszont nyulat, fácánt, rétihéját és kék vércsét. Aki kicsit távolabb is bemerészkedik a pusztába, rábukkanhat egy-egy túzokkompánia fészkelőhelyére is.

A híd környéke mégsem teljesen kihalt, ez pedig nagyban köszönhető a közeli tanyán élő pásztorembernek. Mihály sokat mesélt nekem a tanyasi életről és a híd múltjáról és jelenéről, amely összefonódott az ő családjának történetével is. Mihály tavasztól késő őszig kint legelteti a birkáit. Ahogy ő mondja, együtt kel, együtt fekszik a híddal. Jó szomszédként nap mint nap meglátogatja, szívén viseli a sorsát. Úgy érzi, ez a híd jobb sorsra érdemes, a következő generációknak is meg kellene ismerniük a történetét. Egyfajta sorsközösséget érez a híddal.
Mert hiszen az ő mestersége és egész életmódja is feledésbe merülhet, ha nem lesz több fiatal, aki kijön ide, aki még tanyán akarna élni.

 

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

Időzített bomba: bármikor kitörhet a Yellowstone-i szupervulkán

Kétmillió tonna levegőbe kerülő kénsav, három teljes állam lerombolása, majd arra négy méter magas láva- és hamuréteg borítása – néhány példa a Yellowstone-i szupervulkán kitörésének lehetséges következményei közül, amelyet a Yellowstone-i szupervulkán című dokumentumsorozat alkotói feszegetnek.

Sokakat meglepett idehaza, hogy a 17 ezer kilométerre történt tongai vulkánkitörés Magyarországon is érzékelhető volt. Erős lökéshullámot indított útjára, a hangrobbanást Új-Zélandon, sőt hét órával a kitörést követően a több mint 9000 kilométerre fekvő Alaszkában is hallani lehetett. A nyomáshullám 14 órával a kitörést követően Magyarországot is elérte, kétszer is érzékelték a mérőműszerek.

Tudósok tucatjai szeizmográfok, gravitációs monitorok, drónok és egyéb eszközök segítségével tartják figyelemmel a vulkánokat. A fokozott figyelem nem csak helyben indokolt: ha a világ túloldalán kitör egy vulkán, nem biztos, hogy mi, Magyarországon megússzuk következmények nélkül – és itt egyáltalán nem csak lökéshullámokra kell gondolni. Kevesen tudják, de a dél-alföldi várost majdnem elpusztító nagy szegedi árvíz is egy ilyen jelenség következménye volt.

A világ talán leghíresebb nemzeti parkja alatt 10 kilométerrel egy olyan vulkán nyugszik, amely a legnagyobb fenyegetést jelentheti széles környezetére. Magmakamrájában annyi anyag van, hogy azzal tizennégyszer lehetne feltölteni a Grand Canyont. A „Yellowstone-i időzített bomba” kitörésekor valószínűsíthetően a legnagyobb értéket kapná a VEI-skálán – emlékeztet közleményében a Viasat Nature csatorna, amely hétvégén mutat be erről egy dokumentumfilmet.

 

A teljes cikk a hvg.hu-n itt érhető el

Mesébe illő táj, ahol vadon nő a tiszafa

A legnagyobb kiterjedésű őstiszafás a Bakony rejtett zugában található. De mit érdemes megtudnunk erről az izgalmas és különleges atmoszférájú hegyről, ahol megállt az idő?

Szerző: Bakó Gábor

 

Az eredeti cikk a National Geographic honlapján itt érhető el

 

A riportfilm a Youtube-on itt érhető el